ag环亚娱乐
《中文》多媒體教学光盘下载
2012年02月27日 10:09

《中文》多媒體教学光盘下载地址:

第一册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen01.iso

第二册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen02.iso

第三册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen03.iso

第四册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen04.iso

第五册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen05.iso

第六册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen06.iso

第七册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen07.iso

第八册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen08.iso

第九册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen09.iso

第十册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen10.iso

第十一册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen11.iso

第十二册: http://flv.hwjyw.com/flv/2010/media/zhongwen12.iso

【來源:中國ag环亚娱乐希翼教育網】
  【精品課件】
  • ·簡體字與繁體字(2)
  • ·簡體字與繁體字(1)
  • ·反義詞
  • ·同音詞
  • ·漢語語法的特點(2)
  • ·漢語語法的特點(1)
  • ·現代漢語和華語教學的特點
  • ·漢語語法與語法教學
  • ·漢字與漢字教學
  • ·詞彙與詞彙教學